Co to znaczy „koszerny”?


Słowo „koszerny” wywodzi się ze zbioru żydowskich przepisów kulinarnych i oznacza „czysty”, „nadający się”. Jeśli chodzi o produkcję wódek, słowo „koszerny” oznacza też, że wolno je produkować wyłącznie z wysokowartościowych surowców jak pszenica i ziemniaki.

Koszerne linie produkcyjne muszą spełniać określone warunki techniczne. Do przeróbki i filtrowania wolno używać tylko takiego sprzętu, który został uznany za koszerny. Przy produkcji koszernych artykułów spożywczych nie mogą być obecne kobiety, bo według zasad religii żydowskiej uważane są za nieczyste. Podczas rozlewu alkoholu wolno używać tylko frakcji głównej. Przedgon i pogon używane są do neutralizacji całej instalacji. Tylko frakcja główna spełnia warunki czystego produktu koszernego.

Poza tym w czasie produkcji wolno używać jedynie naturalnych surowców. Są one uzyskiwane z owoców, przypraw i skórek, a następnie przerabiane na koncentrat. Ze względu na czystość procesu produkcyjnego koszerne produkty uzyskują jakość, którą można porównać z niemieckim poziomem BIO.

Przetwarzanie i stosowanie surowców, jak również sama produkcja produktów koszernych, podlegają nadzorowi upoważnionego rabina. O tym, że dany produkt jest koszerny, świadczy specjalny certyfikat koszerności wystawiony przez rabina.


To enter this site you must be of legal drinking age in your country of residence.

Yes I am of legal drinking age. No I am not of legal drinking age
please select